Nærprosjektene vi setter i gang er ment for å lukke avstanden mellom hva nabolaget ønsker seg og det som finnes. Nabolagsfabrikken øker hastigheten på bærekraftig utvikling. Med dette er også vi en del av transformasjonen vi ønsker å se i nabolaget, i byen og i verden.

Hvordan ser Skøyen ut om den er et sunt og trivelig nabolag for alle? Hva kan fargerike felles byrom og urban kunst bidra til? Og kan barn og unge være med å skape skiftet fra et grått, trist og skittent område tilpasset biler til et inspirerende sted for gående og syklende?

Interbridge_akademi.jpg

Det er et stort behov for møtesteder for unge på Skøyen. Med støtte fra Sparebankstiftelsen og i samarbeid med Interbrigde og Bydel Ullern med flere skal Nabolagsfabrikken styrke unge til å arbeide for nabolaget de ønsker seg.

Interbridge_akademi.jpg
Hva er viktig for deg?

Har du ideer om prosjekter som kan bidra til at Skøyen blir et enda bedre sted å bo i? Har du lyst til å bidra til realisering av prosjekter? Vi får til mer sammen!