top of page
Hoffskoletomta

Fra skoletomt til møteplass-for-alle.

Det mangler inkluderende møteplasser på Skøyen. I løpet av 2021-2022 har vi lyttet til ungdom på Skøyen, vi har lært hva de savner for at Skøyen skal være et sunt og trivelig nabolag for alle. Vi har invitert Bydel Ullern, frivillige lag og organisasjoner, naboer og private aktører til samarbeid, der vi tar vare på hverandre og naturen i felleskap.

Målet er å skape et godt oppholdssted for alle, i hjertet av nabolaget. Møteplassen utvikles i tråd med nabolagets og naturens behov. Prosjektet oppstår som resultat av arbeidet vi har gjort de siste årene. Ungdom har talt, Nabolagsfabrikken har skaffet tillatelser og midler til utstyr og dyrke-kurs. Nå trenger vi flere hender, hjerter og hoder til å realisere møteplassen.

Vil du bidra til å realisere dette?

Vil du bidra med hode, hjerte og hender til å realisere våre felles mål?
- Naboer i alle alder kan rydde, snekre, male, plante eller sette i gang sosiale aktiviteter.
- Lokale lag og foreninger kan blant annet holde inkluderende aktiviteter på Hoffskoletomta.
- Næringsliv kan bidra til å realisere bærekraftige visjoner for Skøyen her.
Ta kontakt med oss: hei@nabolagsfabrikken.no

Hva skjer når?

JUNI
- Rydde og plantedugnad.
- Dyrkekurs for ungdom (venteliste)
- Verksted: Vi planlegger hvordan vi skal ta vare på hverandre og naturen i felleskap.

JULI
- Containere er på plass
- Utstyr er på vei inn og vi utforsker hvordan vi skal ta vare på plassen i felleskap.
- Ta vare på plantekasser.

AUGUST
- Snekring og male-dugnad.
- Møteplassen er etablert og åpen for alle.
- Dyrkekurs for ungdom (venteliste)
- Planlegging av Nabolagsfest og kunstverksted for ungdom.

SEPTEMBER
- Nabolagsfest og kunstverksted for ungdom

FINANSIERT AV
Oslo Kommune gjennom tilskudd til Urbant Landbruk; SparebankstiftelsenDNB med finansiering av utstyr for ungdom; Bydel Ullern gjennom kulturmidler.

SAMARBEIDSPARTNERE
Alle våre samarbeid er basert på likeverd, glede og omsorg for alle: SparebankstiftelsenDNB, OsloBygg, Nordr, Oslo Kommune - Bymiljøetaten, Bydel Ullern, naboer og naturen, mmw arkitekter, uReist, Skøyen Aktivitetssenter.
Nabolagsfabrikkens rolle i prosjektet: pådriver, prosjekt- og prosessledelse, basert på frivillig innsats. 🦋 Kjerneteam: Ragne, Gjerd, Kjerstin, Aida.

WIXArtboard 1_mail.png
bottom of page