top of page
UNG 2030

Det er et stort behov for møtesteder for unge på Skøyen.

Nabolagsfabrikken ønsker å bidra til å realisere møteplasser og aktivitet for og sammen med ungdom. Det gjøres veldig mye bra for ungdom i Ullern og på Skøyen, men det er også mye som mangler: møteplasser og kulturtilbud, ungdom er lite inkludert både i utviklingen av Skøyen og i samtalen om bærekraftig utvikling i området.

Engasjementet for ungdom har vokst på grunn av forsinket utbygging av Hoff/Skøyen ungdomsskole og effektene som pandemien har hatt for ungdom. Med prosjektet ønsker vi å synliggjøre ungdom som likeverdige stemmer i utviklingen av nabolaget, styrke unge ledere til å være endringen de ønsker å se, og å invitere aktørene som ønsker å være med å skape et godt lokalt tilbud til ungdom, til samarbeid.

Vil du være med i Ung Nettverket?

Vi har dypt tro på samarbeid og kollektiv visdom, og ønsker å bringe sammen mennesker for å løse problemer og inkludere ungdom i oppnåelse av bærekraftsmålene i nabolaget og bydelen vår. I et nettverk av aktører og naboer vil vi dele innsikt, erfaringer, fremtidsdrømmer og ressurser. Sammen former vi fremtiden vår og får til det vi ikke kan få til hver for oss. Vil du være med å utforske problemer og løsninger for og med ungdom som likeverdige aktive naboer?

Hva skjer når?

2022 Høst
- UngArena for samarbeid del-I og del-II. Samarbeidsverksteder der vi skal definere problem, visjon og felles tiltaksplan.
- Medvirkningsaktivitet for ungdom, i samarbeid med NMBU
- Storytelling verksted, i samarbeid med Climate Illustrated.

2022 Sommer
- Møteplassverksted der ungdom ga innspill til møteplasser de ønsker innen- eller utendørs.
- Ideene tas med til Prosjektet Bærekraftig Bestumkilen - en midlertidig møteplass for alle, for implementering.

2021
- InterBridge ledelsesakademi. 15 ungdom deltok på akademiet som varte i 4 dager. God mat og gode vibber på Laboratoriet på Skøyen.
- Graffitiworkshop med @konghalvor i jernbaneundergangen i Verkstedveien med Karenslyst Allé. 12 ungdom bidro til å skape verket Skøyen2030.
- Fremtidsverksted med InterBridge. Ungdomene skapte flere konsepter for en bærekraftig Skøyen i 2030.

Nabolag2030-UNG er finansiert av SparebankstiftelsenDNB. Prosjektet er initiert av Nabolagsfabrikken som realiserer den med to deltid prosjektstillinger og samarbeid på tvers av sektorer.

WIXArtboard 1_mail.png
bottom of page