top of page
Bærekraftig Bestumkilen

En sunn og trivelig møteplass for alle (arter).

På deler av asfalt-flaten mellom Oslo Roklubb og fjorden skal vi utvikle en liten møteplass i sommer. Prosjektet gjør vi sammen med Bydel Ullern og med tillatelser og midler fra Oslo Kommune. Målet er å skape et godt oppholdssted for alle, der hvor Skøyen møter fjorden. Møteplassen skal utvikles i tråd med nabolagets og naturens behov.

Prosjektets form og innhold skal vi definere gjennom en åpen og inkluderende prosess hvor det legges til rette for organisasjoner og naboenes engasjement og kreativitet. Tiltaket skal ikke gå på bekostning av idrett , båtliv og annet som foregår på stedet i dag, men vil utvikles og tilpasses til eksisterende aktørers (inkludert naturen) behov og tilgjengelig budsjett.

Vil du bidra til å realisere dette?

- For naboer: Har du lyst til å holde Nabo-Prat? Vi har valgt en metode for involvering der du som engasjert nabo inviterer 4 til 6 naboer (uansett alder) for å hente innspill til prosjektet. Registrer deg som Nabo-Vert for å få en enkel guide til samtalen.
- For organisasjoner som ønsker å holde aktiviteter i Bestumkilen og for dere som vil bidra med ytterligere finansiering av tiltaket: Ta kontakt med oss: hei@nabolagsfabrikken.no

Hva skjer når?

Mai
- Landskapsstudenter fra AHO gjennomfører et 5 ukers prosjekt med fokus på økologi i Bestumkilen. Fem grupper har levert forslag til Nabolagsfabrikken.
- Oppstartsverksted med interessenter og aktører, hvordan bruker dere plassen i dag, hva er viktig for dere?
- Planlegging av involvering: verksted med ungdom og gjestebud.

Juni
- Gjennomføring av UngdomsVerksted og Nabo-Prat
- Vi starter med eksperimenter på tomta

Juli+August
- Møteplassen er etablert og klar til testing
September
- Evaluering og veien videre

Prosjektet finansieres av Oslo Kommune gjennom tilskudd til Torg og møteplasser. Tildelingen er på 500 000,- kr.

- Nøkkelaktører: Bymiljøetaten, Statsbygg, Bydel Ullern, Oslo Roklubb, Sjølyst Marina, naboer og naturen.
- Nabolagsfabrikkens rolle: pådriver, prosessleder, involvering og samskaping.

WIXArtboard 1_mail.png
bottom of page