Gategalleri i Verkstedveien

Hvordan ser Skøyen ut om den er et sunt og trivelig nabolag for alle? Hva kan fargerike felles byrom og urban kunst bidra til? Og kan barn og unge være med å skape skiftet fra et grått, trist og skittent område tilpasset biler til et inspirerende sted for gående og syklende?

Skøyen sentrum oppleves i dag som en jobbmaskin som naboene eller besøkende bare må komme seg forbi. Undergangen mellom Thune og Karenslyst allé binder sammen boligområdene og de grønne og blå områdene på Bygdøy. Flere nevner at de unngår undergangen når det er mørkt da det føles utrygt. Det er grått, trist og mørkt på kveldstid. De slitne arealene påvirker hverdagen til dem som må gå eller sykle forbi for å komme til og fra jobb, skole eller fritidsaktiviteter.

Mange i nabolaget ønsker mer menneskevennlige omgivelser i sentrale strøk på Skøyen, også flere kulturopplevelser og tilgang til kunst. Vi spør oss selv: hvordan kan farger og urban kunst, med hjelp fra barn og unge, bidra til å realisere disse ønskene?

1/2
WIXArtboard 1_mail.png