top of page
  • Forfatterens bildeNabolagsfabrikken

Våren 2019: Forankring og samarbeid

Oppdatert: 8. okt. 2019

Våren 2019 har vi arbeidet med å mobilisere nøkkelaktører i området til utvikling av et felles pilotprosjekt på Skøyen. Nabolagsfabrikken har etablert samarbeid med bydel Ullern, frivillige organisasjoner, lokalt næringsliv, stedsaktivister, eiendomsutviklere og beboere i nabolaget vårt.


Alle som bor på Skøyen har nå mulighet til å engasjere seg i utviklingen av Nabolagsfabrikken. Nabolagsfabrikken kan ikke bli realisert uten alle dere. Bli med i «Nabolagsfabrikken-for naboer» (lukket Facebook gruppe) og få innsikt i pågående arbeid, foreslå tiltak og bidra med gjennomføringskraft! Nabo-gruppen er for dere som har bostedsadresse på Skøyen. For alle andre interesserte se Facebook/Nabolagsfabrikken.


Vi gleder oss til å utvikle Skøyen sammen!


Kjerstin presenterer prosjektet for Ullern bydel
Kjerstin presenterer prosjektet for Ullern bydel


Nabolagsfabrikken i samtale med Frivilligsentralen.
Nabolagsfabrikken i samtale med Frivilligsentralen.

Comments


bottom of page