top of page
  • Forfatterens bildeNabolagsfabrikken

Pilotfabrikk åpner snart!

Vi har arbeidet lenge med å få etablert et midlertidig møtested for nabolaget. Vi har nå fått leie et lokale ved Thune, hurra! Frem til mars 2020 vil Drammensveien 126 være Nabolagsfabrikkens hovedkontor. Vi gleder oss til åpning! (dato for åpningsfest kommer)


Her skal vi arbeide videre med å gjøre Skøyen til et inkluderende og bærekraftig nabolag. Vi vil drive frem prosjekter og aktiviteter med lokal forankring samt videreføre arbeidet med å få etablert flere møtesteder og ett nabolagshus. Stedet er perfekt for ideverksteder, foredrag, hygge, og gode samtaler for å samle innspill og forskjellige perspektiver.


Nabolagsfabrikken er en uavhengig organisasjon og en nabolagsinkubator for lokale ildsjeler.  Vi gleder oss til å se innbyggere, utbyggere og andre brukere i nabolaget komme innom hovedkontoret og være med på utviklingen.


Har du en ide som vil komme lokalområdet eller miljøet til gode? Ser du noe som Skøyen mangler? Har du forslag til aktiviteter i hovedkontoret vårt? Har du lyst til å bidra i utviklingen av Nabolagsfabrikken? Kom innom oss da vel!bottom of page