top of page
Om oss: About Us

Det er mange som ønsker å leve i bærekraftige nabolag. Vårt arbeid er basert på bidrag fra enkeltpersoner og bedrifter i nærmiljøet. Vi får også tilskudd til enkelte prosjekter og aktiviteter. Vi setter derfor stor pris på alle typer bidrag som vil gi oss større handlekraft. Sammen kan vi gjøre nabolaget sunnere og triveligere for alle!

Nabolagsprosjekt som gave

Gi en meningsfull gave. Du kan støtte et prosjekt i nærmiljøet og være med å realisere drømmer for felleskapet.

Engangsbeløp

For å gi Nabolagsfabrikken mer handlekraft kan du sette inn penger på vår konto: 9044.12.27050

Snart kan du laste ned gavekort med informasjon om nabolagsprosjektene. For spørsmål ta kontakt med oss.

Gaver og donasjoner

bottom of page