Skøyen i bærekraftig bevegelse

 

Nabolagsfabrikken er et felleskap av naboer og lokale aktører som jobber sammen for at Skøyen skal være et godt sted å bo, jobbe og vokse opp i for alle. Bærekraft og demokratisk deltakelse er grunnpilarene våre. Et Nabolagshus, flere møtesteder for alle, sambruk og deling er noe av det vi investerer tid og positivt samarbeid i. 

Nabolagsundersøkelsen Skøyen 2020

Bli med og si din mening om nabolaget vårt på Skøyen. Undersøkelsen handler om felles møteplasser, aktiviteter og trygghet. Resultatene vil vi bruke til å utvikle nabolaget vårt videre, sammen. 

Sammen fyller vi nabolaget med aktivitet 

Show More

Drammensveien 126

0277 Oslo

hei@nabolagsfabrikken.no

+47 416 96 604

Org.nr 923 338 713

©2020 - Nabolagsfabrikken